Baba’nın Toplumsal Konuşmalarından (11)

Prabhat Ranjan Sarkar’ın PROUT felsefesini özetleyen makaleler de yazacağım ama önce toplumsal konulardaki konuşmalarından çok küçük bir bölümün çevirileriyle başlamak istedim.

  • Çeviriye yardımcı  olacak Türkçe kelimeleri ve kendi yorumlarımı parantez ( ) içinde yazdım.
  • Ingilizce orijinali [ ] içinde yazdım.

ENDÜSTRI [INDUSTRY]

Tek bir canlıyı bile ihmal edemeyiz. Aynı şekilde bu dünyanın hiç bir parçasını ihmal edemeyiz. Bu amaca yönelik olarak endüstriyel üretimin yerel olmasında fayda var. Endüstriyel üretimin dünyanın sadece bir bölgesine yoğunlaşması diğer bölgelerin gelişememesi anlamına gelir. Minimum yaşam gereksinimlerinin üretilmesinde kendine yeten yerel üretim birimleri oluşmasında fayda var. Özellikle ziraat ve endüstriyel üretimde kendine yeten bölgelerin oluşması gerek. Böyle bir düzenleme olmadığı takdirde büyük savaş ve felaketlerde çok büyük sorunlar yaşanır.

[We cannot neglect a single creature, nor can we ignore any particular part of this world. Therefore it is desirable to pursue the policy of decentralization in the management of industry as much as possible. The promotion of industry in one part of the world cannot eradicate either poverty or unemployment in any other part. So it is desirable to form self-sufficient units one by one, to produce the essential commodities of life, at least in the fields of agriculture and industry. Otherwise, people may have to face tremendous hardship and misery during war and other abnormal circumstances. With the development of transport facilities, we can increase the scope of these units.]
(Problem of the Day, 9)

Endüstriyel üretimde kaçınılmaz olarak büyük şirketlerde olacak küçükler de. Textil endüstrisinde otomasyon kaçınılmaz bir gelişimdi. Şimdi bir sonraki aşamada büyük textil fabrikalarını küçük ünitelere bölebilirsek ve makina birimlerini kooparatiflere taşıyabilirsek çok daha iyi olacak.

[In the field of industry, we will have to accept the necessity of both small-scale and large-scale industries. For example, in a self-sufficient unit the requisite amount of yarn for the manufacture of cloth may be produced by many big textile mills. If the production of yarn came within the scope of large-scale industry, then with its cooperation a large number of satellite industries could flourish. We could form many weavers’ cooperatives with every textile machine as the centre. There, weavers would be able to weave cloth in their own houses. They would no longer have to leave their homes at the distant call of a large-scale industry. Moreover, the weaving industry would no longer suffer even in war since textile machines would always be at hand.]
(Problem of the Day, 10)

Kapitalist üretim düzeninde otomasyon işsizliğin artmasına sebep oluyor. Işsizlik ahlakın bozulmasını, suçun artmasını getiriyor. Bu gidişat iyi değil. Daha kollektif bir çözüm bulmak zorundayız. Çözümlerden biri çalışma saatlerinin azaltılması olabilir. Böylece daha çok insan iş sahibi olabilir. Otomasyon üretimdeki verimliliği iki katına çıkardığında çalışma saatleri de yarıya inecek.

[Under a capitalistic framework, [mechanization] means more misery and unemployment for the common people. Doubling the yield by using a machine will decrease the required number of labourers by half; consequently, capitalists will lay off labourers mercilessly. The unemployed labourers are ruined, bit by bit, by poverty and hunger. A few of them try to keep their souls and bodies together by indulging in theft, corruption, and other antisocial activities. This situation is certainly not desirable. No such reaction is possible in a collective economic system. There, mechanization will mean less labour and more comforts. With a double increase in the productivity of machines, the working hours will be reduced by half.]
(Problem of the Day, 11)

Kollektif ekonomik sistemde bilimin kullanılması refahı artıracak. Gelecekte ileri seviye otomasyon sayesinde ekonomik üretimde insanların çalışması gereği ortadan kalkabilir. O zaman insanlar zihinsel ve ruhani gelişimlerine zaman ayıracaklar. Daha çok spor, daha çok edebiyat, daha çok ruhani aktiviteler olacak.

[The proper use of science under a collective economic system will only bring about human welfare. It may well be possible that due to mechanization no one will have to labour for more than five minutes a week! Being not always engrossed in anxiety about food and clothes, humanity will not misuse its mental and spiritual wealth. People will be able to devote more time to sports, literary discourses and spiritual pursuits.]
(Problem of the Day, 13)

Günümüzde toplumsal etik ve ahlakı zayıflatan çok etki var. Şehirlerde küçük bir alanda çok fazla insan yaşıyor. Bu yaşam tarzı toplumsal ahlaki gelişime engel oluyor. Bu yoğun kalabalıklarda antisosyal güçler faliyet gösteriyor. Oysa köylerde suça eğilimli insanlar yaşayamaz. Büyük şehrin kalabalıklarında birçok insan komşusunu bile tanımıyor.

[In the present age, there are so many elements hostile to morality. In urban civilization, more people live in a small area; this is the enemy of individual morality. It is essential for the moral development of an individual to live a life of solitude for some time. The city serves as an asylum for antisocial elements, but this generally doesn’t happen in villages. In villages everyone knows everyone else, and the source of each others’ livelihood is known to all. In the city, even after twenty years, a person doesn’t know his neighbours, who may be scoundrels. Thus we have to keep aloof from the barbarity of city life.]

Köye geri dönelim demiyoruz. Köylerde de iş ve eğitim imkanları yaratılsın diyoruz. Köylere elektriğin gitmesi ve köy endüstrilerinin gelişmesi kritik önem taşıyor. Köy endüstrisinden kastım modası geçmiş eskimiş teknolojiler değil, tam tersine modern teknolojinin sayesinde küçük boyutta üretim yapılıp yerel ekonomide tüketilmesi. Bunun olabilmesi için önce yerel ekonominin gelişmiş olması gerekir.

[This will not be done merely by speaking slogans like, “Go back to the village!” Employment opportunities will have to be created in the villages for the intelligentsia. The availability of a power supply and the expansion of cottage industries in the villages are the paramount needs of the hour. By cottage industries, I do not mean old and outmoded, but rather rationalized and well mechanized industries. Hence, decentralization is an economic necessity.]
(Abhimata, The Opinion, 142)

Reklamlar

Comments are closed.

%d blogcu bunu beğendi: